Ghanshyam Teri Bansi Harmonium Sargam, Notes in Hindi

By
Ghanshyam Teri Bansi Pagal Kar Jati hai Harmonium Sargam, Piano Notes in Hindi


Sthayi

Ghanshyam Teri Bansi
स रेग् ग् रे स- रे-

Paagal Kar Jaati Hai
रे- प- प ग रे ग् रे स स​

Ghanshyam Teri Bansi
Paagal Kar Jati Hai

Ghanshyam Teri Bansi..
प प प प प प धप गध

Paagal Kar Jaati Hai
ध ध नि् ध प ग ध ध प प - (ग्  रे स​)

Muskan Teri Mohan
स रेग् ग् रे स- रे-

Ghayaal Kar Jati Hai
रे- प- प ग रे ग् रे स स​


Antra 1

Sone Ki Hoti To, Kya Karte Tum Mohan
प प प प प प धप गध, ध ध नि् ध प ग ध ध प प-

Sone Ki Hoti To, Kya Karte Tum Mohan
प प प प प प धप गध, ध ध नि् ध प ग ध ध प प- (ग् रे स​)

Ye Bans Ki Hokar Bhi Duniya Ko Nachati Hai
स रेग् ग् रे स- रे-, रे- प- प ग रे ग् रे स स​

Ghanshyam Teri Bansi
Paagal Kar Jati Hai

Sargam of all other Antras is same as Antra 1


Ghanshyam Teri Bansi Harmonium Tutorial

0 comments:

Post a Comment