Mohabbat Karne Wale Harmonium Sargam, Notes in Hindi

By
Mohabbat Karne Wale Harmonium Sargam, Notes in Hindi, Sa re ga ma Classical Notation.

Scale C#

Sthayi

Mohabbat Karne Waale, Kam Na Honge
ध ध ध नि॒ ध प ध नि॒ - सं, नि॒ ध नि॒ सं रें - सं नि॒॒

Teri Mehfil Mein Lekin Hum Na Honge
नि॒ सं रें मं पं पं मं गं रें सं रें गं मं ध नि॒ ध -

Mohabbat Karne Waale...

Antra 1

Zamane Bhar Ke Gam, Aur Ik Tera Gam
गं॒ गं॒ गं॒ - गं॒ मं गं॒ मं गं॒, रें रें गं॒ गं॒ गं॒रें गं॒सं नि॒ ध​

Aye Gam Hoga, To Kitne Gam Na Honge
ध ध ध नि॒ ध प ध​, नि॒ सं - नि॒ ध नि॒ संरें - सं नि॒

Teri Mehfil Mein Lekin Hum Na Honge
नि॒ सं रें मं पं पं मं गं रें सं रें गं मं ध नि॒ ध​

Mohabbat Karne Waale...


Sargam of Antra 2 is same as Antra 1

Antra 2
Dilon Ki Uljhane Badhti Rahengi
Agar Kuch Mashware Baaham Na HOnge
Teri Mehfil Mein Lekin Hum Na Honge
Mohabbat Karne Waale..

0 comments:

Post a Comment